למידה בשעת חירום

פורטל חינוך מחוז ירושלים

למידה בשעת חירום

אוח

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA